Центар за социјални рад Крушевац КОНТАКТ

 

Адреса Центра за социјални рад: 

Улица Мајке Југовића 46, 37000 Крушевац,
Е-mail: 
csrkrusevac@gmail.com
Контакт телефони Центра за социјални рад

и организационих јединица:

централа 037/425-504,

416-980, 31-56-190; факс 037/416-988.

 

 

 

 

Директорка
Јована Дуњић, дипл. правник,
e-mail
: krusevac.csr@minrzs.gov.rs 

 

 

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Да бисте остварили своје право, потребно је да поднесете захтев/образац и важећу личну карту.

Сву документацију о којој се воде службене евиденције Центар ће прибавити по службеној дужности.

krusevac.csr@minrzs.gov.rs