• "Enter your caption here"
  • "Enter your caption here"

КОНТАКТ

Адреса Центра за социјални рад: Улица Мајке Југовића 46, 37000 Крушевац,
Е-mail: direktor1@nadlanu.com
Контакт телефони Ценра за социјални рад и организационих јединица: централа 037/425 504, факс 037/416 980.

Директор
Слађана Чабрић, проф. педагогије, контакт телефон 037/460-980,
e-mail:direktor1@open.telekom.rs

Служба за правне послове
 Руководилац  - Славица Весић –Соколовић, дипл. правница, канцеларија број 12,
тел 037/425 504, локал 112,  е-mail: slavicavesicsokolovic@gmail.com

Служба за заштиту деце и младих
Руководилац – Ирена Зарић, дипл. специјални педагог, канцеларија број 28,  тел 037/425-504    е-mail: irenacsrks@ gmail.com

Служба за заштиту одраслих и старих
Руководилац – Милица Миљковић, социјална радница, канцеларија број 2
контакт телефон 037/425-504, локал 102,
e-mail: milicamiljkoviccsrks@gmail.com

Служба за локална права и услуге
Координатори у служби:
Слађана Старинац, социјална радница, канцеларија број 5, тел 037/425 504, локал 105,
 e-mail: starinacs@gmail.com
Ружица Џугурдић,социолог,  канцеларија број 23, теле 037/425 504, локал 123
e-mail: ruzicacsrks@gmail.com

Служба за финансијско-административне и техничке послове
Руководилац финансијско рачуноводствене службе: Слађана Аврамовић, дипл. економиста, канцеларија бр 18, тел 037/421 032 , е-mail: csrsladjaracun@gmail.com

Телефон службеника овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама:
Славојка Стоиљковић,  037/425 504 локал 129,
Снежана Живковић, 037/425 504 локал 123,

 

Мапа положаја Центра за социјални рад Кушевац