• "Enter your caption here"
  • "Enter your caption here"

КОНТАКТ

Адреса Центра за социјални рад: Улица Мајке Југовића 46, 37000 Крушевац,
Е-mail: direktor1@nadlanu.com
Контакт телефони Ценра за социјални рад и организационих јединица: централа 037/425-504, 416-980 факс 037/416-988.

Директор
Слађана Чабрић, проф. педагогије, контакт телефон 037/460-988,
e-mail:direktor1@open.telekom.rs

Служба за старе
Руководилац – Милица Миљковић, социјална радница, канцеларија број 2
контакт телефон 037/423-910, локал 102,
e-mail: milicamiljkoviccsrks@gmail.com

Служба за заштиту деце и младих
Руководилац – Ирена Симић, дипл. специјални педагог, канцеларија број 28,  тел 037/440-293    е-mail: irenacsrks@ gmail.com

Хранитељство
037/453-301

Служба за локална права и услуге
064/31-55-428

Правна служба
037/441-303

Рачуноводство
Руководилац финансијско рачуноводствене службе: Слађана Аврамовић, дипл. економиста, канцеларија бр 18, тел 037/421-032 , е-mail: csrsladjaracun@gmail.com

Саветовалиште
037/428-988

Лични пратиоци
064/86-70-448

Мапа положаја Центра за социјални рад Кушевац