PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI

PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA

PRAVILNIK O DONACIJAMA

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

PRAVILNIK O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU

STATUT 2011

IZMENA I DOPUNA STATUTA 1 

IZMENA I DOPUNA STATUTA 2

 

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

СВЕ У ВЕЗИ СА ПРОГРАМОМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КРУШЕВАЦ МОЖЕТЕ САЗНАТИ НА ОВОМ ЛИНКУ...


 

У ЦЕНТРУ СУ ОРГАНИЗОВАНЕ СЛЕДЕЋЕ СЛУЖБЕ:

  • за заштиту деце и младих

  • за заштиту одраслих и старијих

  • за правне послове у оквиру које су

  • пријемна канцеларија и

  • канцеларија за материјална давања

  • служба за локална права и услуге

  • служба за финансијско административне и техничке послове 

  • Тим за насиље

 

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Да бисте остварили своје право, потребно је да поднесете захтев/образац и важећу личну карту.

Сву документацију о којој се воде службене евиденције Центар ће прибавити по службеној дужности.

krusevac.csr@minrzs.gov.rs