Центар за социјални рад Крушевац КОНТАКТ

 

Адреса Центра за социјални рад: 

Улица Мајке Југовића 46, 37000 Крушевац,
Е-mail: 
csrkrusevac@gmail.com

 

Контакт телефон службе за старе Ценра за социјални рад:

контакт телефон 037/423-910, локал 102,

руководилац
Милица Миљковић, социјална радница,
e-mail
: milicamiljkoviccsrks@gmail.com

 

 

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Да бисте остварили своје право, потребно је да поднесете захтев/образац и важећу личну карту.

Сву документацију о којој се воде службене евиденције Центар ће прибавити по службеној дужности.

krusevac.csr@minrzs.gov.rs